Výcvik

Teória

Teoretická výučba prebieha priamo v priestoroch autoškoly v príjemne zariadenej a presvetlenej učebni. Žiadateľom o vodičské oprávnenie je počas celej teórie k dispozícii občerstvenie v podobe minerálky, kávy a čaju.

Na teórií je nám smerodajná osnova, ktorá je daná ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách.

Inštruktori autoškoly vedú kurz tak, aby si žiadatelia čo najviac zapamätali a čo najmenej sa museli učiť doma. Taktiež rozoberajú rôzne modelové situácie na križovatkách v centre Košíc a veľa iného.

Trenažér

Naši žiaci majú zabezpečenú výučbu na najnovšom autotrenažéri na Slovensku typu DS PENTA so softwareom 2.0. Trenažér máme priamo v autoškole. Cieľom autotrenažéra je naučiť žiakov manipulovať s ovládacími prvkami vozidla, jeho ovládačmi a oznamovačmi. Taktiež by sa mal študent naučiť jemne manipulovať so spojkovým pedálom, aby sa pri praktickej jazde v premávke vedel pohýňať smerom dopredu a bez problémov preraďovať rýchlostné prevodové stupne, točiť volantom a mnoho iných zaujímavých vecí.

Autocvičisko

Na autocvičisku resp. na náhradnej výcvikovej ploche sa spoločne naučíme parkovať medzi kužeľmi.

Práve z kuželiek pozostáva jedna z praktickej časti na skúškach, ktorú musia absolvovať všetci žiadatelia na to, aby postúpili na praktickú jazdu do premávky. Čas, za ktorý musia žiadatelia na skúškach kuželky zvládnuť je 10 minút. No a keďže ste v Kuželke, na skúškach je zvládnutie kuželiek samozrejmosťou!

Jazdy v cestnej premávke

Žiadateľ o vodičské oprávnenie môže vykonať prvú jazdu v cestnej premávke najskôr po absolvovaní teórie vedenia vozidla, aspoň polovice hodín z pravidiel cestnej premávky a zásad bezpečnej jazdy.

Praktické jazdy sa vykonávajú v Košiciach a v ich blízkom okolí, pričom dbáme na to, aby sa žiadateľ naučil všetko, čo sa od neho vyžaduje na skúškach ale i to, čo bude potrebovať pri jazde v premávke aj po skúškach.

Kurz prvej pomoci

Študenti našej autoškoly musia povinne absolvovať kurz prvej pomoci. Na tomto kurze sa naučia ako poskytovať prvú pomoc v prípade, ak sa stanú svedkami resp. účastníkmi dopravnej nehody. Naučia rozpoznávať spúšťače niektorých ochorení a tiež správne reagovať, pomôcť osobe postihnutej pri takejto situácií a tiež veľa iných zaujímavých vecí.

Skúšky

Skúšky prebiehajú po ukončení teoretickej a praktickej výučby. Na skúšky sú pripustení len tí študenti, ktorí splnili všetky podmienky vyplývajúce o zákona.
Termín skúšok určuje Krajský dopravný inšpektorát v Košiciach.