Skúšky

 

Skúšky prebiehajú po ukončení teoretickej a praktickej výučby. Na skúšky sú pripustení len tí študenti, ktorí splnili všetky podmienky vyplývajúce o zákona.

Termín skúšok určuje Krajský dopravný inšpektorát v Košiciach.