Preskúšanie odbornej spôsobilosti

 

Preskúšanie odbornej spôsobilosti vykonávajú tí, ktorým bol zadržaný vodičský preukaz a KDI v Košiciach rozhodol,  že dotyčná/ý sa musí podrobiť preskúšaniu odbornej spôsobilosti v rozsahu skupín vodičského oprávnenia.