Doškoľovací kurz

 

Tento typ kurzu je určený pre tých, ktorým bolo odobraté vodičské oprávnenie a KDI v Košiciach rozhodol, že sa dotyčná/ý musí podrobiť doškoľovaciemu kurzu. Takýto kurz trvá kratšie ako štandardný vodičský kurz, pričom je zameraný práve na to, za čo bolo VO odobraté.